سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

این قدر؟فکر نمی کردم اینقدر به تو وابسته شده باشم

...
دراین روزها

به هر دری می زنم

یا بسته است است

یا راهم هم بدهند

دیری نمی پاید

که بیرونم می کنند

...

قلبم به حدی فشرده است

که حس می کنم

ضربانش صرف عادت روزهای دیگر است

و قلبم از کار ایستاده

...
رحمه للعالمینپیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «برای استجابت دعا با عضوی دعا کنید که معصوم باشه»؛بعضی از اصحاب ناراحت شدند و گفتند: یا رسول الله ما که عضو معصومی نداریم چه ؟ مایی که با همه اعضایمان گناه کرده ایم دعایمان استجابت نمی شود؟ حضرت حضرت فرمودند: «زبان هر کدامتان برای دیگری معصوم است، چون هیچکدام با زبان دیگری گناه نکرده اید؛ پس برای یکدیگر دعا کنید تا مستجاب شود.

 

 
خوابخواب همیشه بهترین راه حل است

وقتی خسته ای

وقتی عصبانی هستی

وقتی حوصله نداری

وقتی نگرانی

وقتی رمق نداری

وقتی...

فقط بخواب

!

بعدش نصف مسائل حل شده!
نگرانییا من حساسم

یا از بیکاریه

یا واقعا جای نگرانی داره

...

حتم دارم گزینه ی اول را در نسخه ام می نویسی

 
فقطفقط دلم می خواد برم

...
دل به دلبعد یک سال و نیم با معلم دوران دبیرستانت تلفنی صحبت می کند

کمی از صحبتمان نگذشته که می گوید

همه چیز خوب است؟

می گویم آری چطور؟

می گوید صدایت غم دارد...

به بهانه ی سردرگمی آینده و ارشد و ... لاپوشانی می کنم و...

و حالا در اندیشه ام

که

یا دلت با اوست که به این زودی می فهمد

و یا آن که تو زیادی تابلویی که...

یا آن که هیچ نیست و تو بیخود به دلت بد راه داده ای...

دلم گرفته...

از آدما

از شهر

از دانشگاه

بعضیبه ظاهر دوستا

دل ...

 
واسطوقتی کار بنده ای قراره به واسطی بند باشه

و این واسط خودش از پای بست ویران باشه

ترس داره

ترس

...

کاش خدا بی خیال اون واسط بشه

....
غرورخدایا

...

سخت نکن

...

امان ز غرور

منیت

...

گاهی بقیه باید با غرورشون دلت رو بشکنند

تا بفهمی

غرورت

چقدر تا الان دل شیکونده

...
سمعسمع الله لمن حمده

...

؟

؟

؟
   1   2   3   4   5      >

Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir