سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

چادر خاکی 

بغضشان به چادر خاکی مادرم زهرا مال دیروز و امروز و فردا نیست....

روز به روز به همراه داشتنت سخت تر می شود...

پ.ن: امروز به مدد راننده ای که با دیدن من پایش را روی پدال گاز بیش از پیش فشرد، یک سری تا بهشت زهرا رفتیم و برگشتیم و هرکه بود و نبود در مقابل دیدگانمان احضار شد و جانمان به لب! بغض بود یا کینه، از چه بود نمی دانم...

پ.ن: دل خوش نکنید! شما از این شانسا ندارید که به این زودیا از شر من خلاص شید!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir