سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

مریضی!گاهی و تنها گاهی مریض می شویم مگر بفهمیم که چه قدر از ایام را سالمیم و اثری از شکر؟؟؟!!!

بیمار!

 

پ.ن: هر وقت مریض میشم یاد جمله ی فوق الذکر میفتم!!!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir