سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

سوتیزیادی اینجا مثبت شد! کمی می طنزیم!

کم نیست تعداد سوتی های که می دهیم! شده ایم ام السوتی فی الدانشگاه و غیره و ذلک

آخری که دادیم این بود.

دوستی آمد و گفت: اصلا آماده نیستم، گفتم:برای چی؟ گفت برای رفتن، گفتم: کی آماده است؟ هیچی نگفت،

بعد گفتم مگه می دونی کی قراره بری؟ گفت: آره سه شنبه! هاج و واج نگاهش کردم!

پ.ن: این رفیق نامرد ما سه شنبه داره میره مکه! ( بعدا بهش گفتم فک کردم داری میمیری! از سوتی یه کم اونور تر بود نه؟!)
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir