سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ماچ عمیقسلام

احوالت؟ ببین یه قولی بده، باشه؟ جبهه نگیر خب؟ اگرم دلت نمی خواد مثل همیشه یه فحشی بده، صفحه رو ببند و برو! اما اگه مردشی وایسی و جبهه نگیری حرفم رو بشنو بعد دیگه دلت خواست فحش بده یا هرکار دیگه! خواستی هم تهش به من بگو امل که هیچی نمی فهمم و از همه جا بی خبرم! خواستی هم...

اینا دانسته های منه!

می دونم که رییس جمهور خیلی باید کارش درست تر از این حرفا باشه

می دونم که رییس جمهوری فقط به این چیزا نیست و خیلی مسائل مهمتر!!!

می دونم که رییس جمهور خیلی بدی هایی به نظر تو داره که خیلی زابیل می زنه! کاری به بودن با نبودنش به توهم یا جوسازی بودنش به دروغ و شایعه بودنش و درست و غلطش ندارم اما ...

می دونم که رییس جمهور باید مثل بابای کشور باشه و از شرف ملت دفاع کنه و هی سوتی نده

می دونم که رییس جمهور باید رییس جمهور! باشه.

می دونم که اینا برای رییس جمهور بودن کافی نیست اما لااقل قبول کن که لازم هست که اگر مردی و بی کینه می گی لازمه، چرا تو دوره های قبل از نبودش دادمون در نیومد و از شدتش...! نگو که برم روستاها رو ببینم که دیدم! اما یه شبه می خوای کن فیکون کنی؟ همین که رییس جمهور یه مملکت بشینه پای این سفره، چه با ریا چه بی ریا، چه واسه تبلیغ چه واسه دلش، چه برای جذب و چه برای دفع من تحسینش می کنم... و بهش افتخار! و این رو هم عزت می دونم واسه ایران همون ایرانی که به نظر تو الان ذلیله! که به این که تو راست  می گی یا من هم باز کار ندارم!

افطاری با ایتام

 

پ.ن: مخاطب عام بود! 

پ.ن: منم باهات در مورد مشایی موافقم! اما ربطی به این نداره!

پ.ن: چرا این نباید باشد...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir