سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ایران 

 

مقام معظم رهبری

 

 

حضور مقام معظم رهبری

در دانشگاه علم و صنعت ایران

انشالله سه شنبه 12آذر

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir