سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

سفری بی بازگشت...چند پست قبل چکیده ای از سخنرانی حاج آقا علوی تو اربعین 87 بود... 

اندر احوال خودم...

خیلی دارم گیج می زنم... اصلا نمی تونم باور کنم که... می ترسم وسطای راه برم گردونن...چقدر استرس دارم... شوق وصل و نرسیدن در فرجامش نابودم می کنه...

همه جا باید یاد مرگ بود و در هر سفری و حلالیت طلبید... اما این سفر احتمال بازگشتش... شاید هم بازگشتی باشد با بدنی... آماده نیستم... حاج آقا گفتند: زیارت الحسین در حالی که خائف باشی... راه امن نباشه... آه...

شاید سفر آخرم باشد... شاید...

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir