سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

جوانیجوانیت را غنیمت بشمار که فرصت برای خواب زیاد است... به این دنیا نکشید سالها قرار است در 2 متر جا بخوابی... بدون اینکه کسی بیدارت کند...

پ.ن: مادربزرگم چند سالیست با ما زندگی میکند، بیشتر خواب است تا بیدار...

پ.ن: رستگاران فقط برای پیگیری ماجرایش نیست، انهمه قبر را دیدی؟ فکر می کنی خیلی طول میکشد که آنها پر شود؟ ظرف یک هفته تمامش پر می شوند...

پ.ن: غسالخانه جای خوبیست... کفی بالموت واعظا...

پ.ن: مرگ خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکرش رو می کنیم، خیلی نزدیکتر... یاد شیلا به خیر! دو روز مونده بود به نامزدیش که از بالای 4 طبقه پرت شد پایین و ...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir