سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

تکبر مثبت!تکبر بد است و سبب میشود همچو مورچه محشور شوی ...

الا یک جا

تکبر یک دختر

در ارتباط با نامحرم

پ.ن: دختر در ارتباط با جنس مخالف باید متکبرانه برخورد کند تا از آفت‏هاى ارتباط که هر لحظه ممکن است خرمن عفت و پاکى‏اش را به خطر اندازد ، مصون بماند. منبع: http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=95821 (به این نوشته و امثالهم نقد زیاد دارم، اما این تیکه و امثال این را با تمام وجود قبول دارم...)

 

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir