سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

وای بر شما...وای بر شما... وای بر شما...

حاشا به غیرتتون نامردا، حاشا به غیرتتون... کباب شدم وقتی اخبار ساعت 2 رو دیدم... تمام اعضا و جوارحم بر آنچه دیدند و شنیدن گریستند و گریستند...

همه جا رو پر کردید که نیروی انتظامی سلاح گرم داره. آخه نامردا اگه سلاح گرم داشت اینطور مردم می ریختند رو سر یکیشون و می زدنش و هیچ کاری ازش بر نمیومد؟ آخه بی غیرتا... زنان مرد نما، اگر نیروی ضد شورش سلاح گرم داشت یه زن باید از یکیشون که زیر آماج کتک یه مشت بی غیرت افتاده بود حمایت کنه؟ زن باید دورشو بگیره تا خودتونو گم کنید؟ یه زن؟ از زن هم کمترید؟ زورتون به زن رسیده؟ چه بسا که این قدر ناجوانمرد بودید که به زن هم رحم نکردید... حاشا به غیرتتون... آهای یوتیوب و هزار تا سایت مزخرف دیگه که نشستید و کتک زدن نیروی انتظامی رو نشون می دید، چرا اینها رو نشون نمی دید؟ چرا بی غیرتی های این خدا نشناسا رو نشون نمی دید؟ چرا نشون نمی دید یه زن باید وایسه و ببینه مردش رو تا می خوره با کلاه کاسکت بزنند بعد هم خون از سرش فواره بزنه و نقش زمین بشه... زن هم تماشا کنه و نفهمه چه جوری خودش رو جمع کنه و چطور چادرش...

مسجد رو آتیش زدند، بی حرمتی و وقاحت در این حد؟

پر کردید که توی کوی دانشگاه 5 نفر کشته شدند، چرا تکذیبیشو نشون نمی دید؟ چرا اون دانشجو که اومد گفت بابا من زنده ام، رو نشون نمی دید؟

مرگ بر شما... تف به صورت همه تان که از خوک هم پست ترید...چه کردید که آقا می گن دل ما رو خون کردند؟ وای بر شما... وای بر شما... وای بر شما...

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir