سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ای دی اس الفقط یه هفته مانده تا ADSL دار شدن!

و این است خوشحالی پیش از آن

و چه بسا خرسندناک خواهیم شد 

آن زمان که سرچ و هکذا با سرعتی ماورای اکنون از خودمان در می کنیم!

به قول دوستی

چه رویایی!!!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir