سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

منتظراین روزها همه مان منتظریم

از نوع واقعیش

مرام انتظار و ویژگی های انتظار را خوب می شناسیم و با تمام وجود بدان عمل می کنیم

لحظه به لحظه نیز عطش و انتظارمان افزون می شود

بی قراره بی قرار

لیک

منتظر افطار!

کاش قدری از این عطش را برای او داشتیم...

کاش...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir