سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ردت کردند کم نیار!سلام بر همه به خصوص درس نخونهایی مثل خودم که کم مونده مهر مشروطی کوبیده شه رو پیشونیشون!

این جمله رو بخونید، خوشم اومد!میخوام بذارمش تو جیبم!


امام صحبتی دارند؛ آن را نوشته ام و همیشه در جیب خود دارم. این دیگر یک شعار برای ما باید باشد. امام صراحتاً اعلام می کند: هر کس که بیشتر برای خدا کار کند، بیشتر باید فحش بشنود! و شما پاسدارها چون بیشتر برای خدا کار کردید، بیشتر فحش شنیدید و می شنوید!» سخنانی از شهید همت

یه چند تا دعا:

خدایا اکراه در دینت رو از دل ما بیرون کن...

خدایا ما رو از شر دنیا و یوسف هاش مصون بدار...

فعلا همین! بریم شب رو زنده بداریم من باب امر خطیر و گرانسنگ درس!

التماس دعا
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir