سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

چادرکاش فیلم سازان حرمت چادر سیاه را می دانستند! کاش!
 کاش می فهمیدند چادر نشانی از مادر دارد و نه ابزاری برای توجیه کم کاری های فرهنگیشان و فرار از عذاب وجدانشان بعد از 30 سال!
کاش می فهمیدند که چکشی عمل کردن هیچ راهکاری را پیش پایشان نخواهد گذاشت جز سخت تر کردن...
پلیس زن چادری!!! گشت ارشادهای ... چادری! آتش نشان چادری! بدل کار چادری!
با این روشنفکر بازی ها فقط ریشه به تیشه می دهند!
و نگاه های دیگران را برای زهراییان سنگین تر و پر طعنه تر!!!
پ.ن: فمینیسم خاموش!

حضرت زهرا (س):

حضرت در وصف این که بهترین چیز براى زنان چیست ، فرموده اند : این که زنان، مردان را نبینند و مردان هم زنان را نبینند.

تعبیر امروزیه این حدیث شده است این:
هر آنجا که بخواهد زن می تواند باشد، حتی اگر هزاران هزار نامحرم نیز باشد فقط و فقط  یک مورد رعایت شود! چادر! چادر توجیه مناسبی است برای زیر پا گذاشتن همه ی آنچه را که مقام و جایگاه و لطافت های زن می نامند!!!
کهیعص 

دل ما مقیم عرش خداست

خونه ی مادریمون کربلاست...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir