سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

دعا...یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

ارحم من راس ماله الرجاء

پ.ن: التماس دعا دارم...
عهد شکنچه زود زدم زیر قولم!

بچه ها دارن آماده میشن برن جنوب

...
قولاز امروز به خودم قول دادم سر حال باشم و تا اطلاع ثانوی به هیچ چیز ذهن مشغول کنه خود درگیری بیار و ناراحت کننده ای فکر نکنم

امیدوارم این اطلاع ثانوی حالا حالا ها فرا نرسد!

انشالله

نگید سوپاپشو باید بکشی تا یه بار برای همیشه تموم بشه

نمی شه دیگه چی کار کنم!

وقتی خودت هم نمی دونی چرا... از کجا می خوای خالی شی؟

اوخ قول داده بودم!

سکوت می کنیم و بی خیالی و تفکر نه!

پ.ن: مدارهای الکتریکی 2 می خوانیم!
عادی شدانگاری عادی شد

متفاوت

دورتر

و

چه زود

فکر می کردم بیشتر به طول انجامد

باز هم قاعده ی شش ماه صادق بود

اوه

...

گه گاهی قلبم زیاد می شکد و به دستم می زند

کاش بشکند آنچه که در انتظار است

کاش
چراوقتی ناراحت می شی درست بگو ناراحت شدم

چرا همش با این طرف اون طرف کردن خودت می خوای بهم نشون بدی؟

وقتی با حرفم مخالفی بم بگو مخالفم

چرا زمین و آسمونو به هم می دوزی و چشماتو می چرخونی؟

حالم بد میشه

و به خودم شک می کنم

!

پ.ن: حال روحم خوش نیست... نیاز به دعا دارم
حالکاش می  دونستم

...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir