سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

گرگ پروردهبرای اولین بار ترسیدم

ترسیدم از ورود به آنچه خارج از جامعه ی دانشگاهیان است

از ورود به جامعه ای که گرگ هایش بسیارند و نامردی و دل شکنی امری عادی

...

و گرگ شدن و بل هم اضل و خود نیز در وهم خوب بودن

...

یا کاظم الغیظ
خرده تواضعچه دردی دارد...

حداقل فایده ی علم و صنعت و تشکل هایش

خرده تواضعی است که به وضوح بعد از مسئول شدن افراد برایشان ایجاد می شود

کوته عمر هم باشد به از هیچش است

...
سوالاز شنیدن یک نوع خاص سوال بیزار شده ام

کاش می شد به همه گفت

لطفا دیگر نپرسید

!
دم ال... 

اللهم انشدک بدم ال...

اللهم اشف کل مریض...
چشمانماین روزها زیاد از شرمندگی ... چشمانم پر از اشک می شود

در مقابلت کم آوردم

در مقابل همه ی ...

شرمنده ام بابت تمامی...
شکرخدایا شکرت

 
اغثناخدایا

کمکمون کن
جز توالهی و ربی من لی غیرک

جز تو کسی رو ندارم که ازش یاری بخوام

لای الامور...
دعا...یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

ارحم من راس ماله الرجاء

پ.ن: التماس دعا دارم...
عهد شکنچه زود زدم زیر قولم!

بچه ها دارن آماده میشن برن جنوب

...
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir